card

Техникийн Үзүүлэлт/ Үнийн санал

 

 

1. Чулуун хөвөн хавтангийн техникийн үзүүлэлт

 

2. Чулуун хөвөн хавтангийн үнийн санал

 


3. Шүршдэг чулуун хөвөнгийн үнийн санал 

 

Дэд бүтцийн дулаан тусгаарлагчийн үнийн санал 

 

4. Цилиндр шугам хоолойн үнийн санал 

 

5. СТУ-Шугам хоолойн дулаалгын үнийн санал 

 

 

 

 

БАЗАЛИТ FLEX

БАЗАЛИТ FLEX