Техникийн Үзүүлэлт/ Үнийн санал

 

 

 

1. ҮНИЙН САНАЛ МЕТР КВАДРАТ  

 

2. ҮНИЙН САНАЛ МЕТР КУБ

 

 

 

 


3. Шүршдэг чулуун хөвөнгийн үнийн санал 

 

Дэд бүтцийн дулаан тусгаарлагчийн үнийн санал 

 

4. Цилиндр шугам хоолойн үнийн санал 

 

5. СТУ-Шугам хоолойн дулаалгын үнийн санал