БАРАА МАТЕРИАЛЫН ЗАХИАЛГА ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН /Order clerks/

Тухайн мэргэжлээр гүйцэтгэх үндсэн үүрэг чиглэл

 • Хэрэглэгчийн нэр, хаяг, төлбөрийн мэдээлэл, бүтээгдэхүүний дугаар, бүтээгдэхүүний тодорхойлолт зэргийг тусгай захиалгын маягт дээр бичиж авах.
 • Нэхэмжлэх, падаан, тээврийн баримт бичиг, гэрээ хэлэлцээрийн баримт бичгийг бэлтгэх.
 • Харилцагч нарт шуудангаар болон утсаар захиалгын мэдээллийг дамжуулах ба ингэхдээ нэгжийн үнэ, тээвэрлэлтийн он, сар, өдөр, тээвэрлэлт удааширч байгаа бол түүний шалтгаан зэргийн талаар мэдээлэх.
 • Харилцагчийн гомдол саналыг хүлээн авч хариу өгөх.
 • Харилцагчийн болон захиалгын мэдээлэл зөв эсэхийг шалгаж, шаардлагатай бол өмнө нь авсан мэдээлэлтэй тулгаж шалгах.
 • Тодорхой тасаг хэлтсүүдийг захиалгын дагуу бараа материалаа тодорхой байрлалд авчрах, бэлтгэх талаар чиглэл өгөх.
 • Захиалсан бараа материал байгаа эсэхийг тодорхойлохын тулд тооллогын баримтыг шалгах.
 • Захиалгын дагуу нийлүүлэлтийг бүрэн хийсэн эсэхийг горимын дагуу хийгдэж байсан тайлангуудаас шалгаж, дутуу нийлүүлсэн захиалгын дагуу нийлүүлэлт хийлгүүлэх.
 • Харилцагч нартай утсаар ярих, уулзах үедээ шинэ бүтээгдэхүүн болон нэмэлт бүтээгдэхүүний захиалга авах, борлуулалт хийх ажил хийж болох.
 • Хүлээн авсан захиалгын хувийг хадгалж үлдэн, захиалгыг тайлан бүртгэлд оруулах.
 • Бараа материалын нийт үнэ, үйлчилгээ, тээвэрлэлтийн хөлсийг тооцох.
 • Үйлдвэрлэл, борлуулалт, тээвэрлэлт, агуулахын болон тээвэр зуучлалын ажилтнуудтай харилцаж захиалгын дагуу нийлүүлэлт хийх ажиллагааг түргэн шуурхай болгох.
 • Харилцагчийн хэрэгцээнд таарсан бараа материал, үйлчилгээг санал болгох.
 • Бараа бүтээгдэхүүний хөдөлгөөнийг харуулж тэмдэглэсэн тооллогын бүртгэлийн систем хэрэглэх.
 • Бараа материалын төлбөрийг цуглуулж, гүйлгээг бүртгэж чек, мөнгөний ордер зэрэг зүйлсийг цаашид боловсруулахаар дамжуулах.
 • Захиалагч руу илгээж байгаа ажил үйлчилгээ, барааг захиалагчийн заасан тодорхойлолтод нийцэж байгаа эсэхийг шалгах.
 • Хэлтэс тасгуудад бараа материалын нөөц багасаж байгаа болон захиалгын дагуу ямар барааг нийлүүлсэнээр нөөцтэй болох боломжтой байгаа талаар мэдэгдэх.
 • Захиалгад нийцүүлэн бараа бүтээгдэхүүнийг хэрхэн хаяглаж савлах талаар зөвлөмж өгч, санал гаргах.
 • Захиалгатай холбоотой статистик мэдээ гаргаж, удирдлагад зориулан тайлан бэлтгэх.

Мэргэжлийн ур чадвар

 • Компьютерийн хэрэглээ, төлөвлөх, тооцоолох, зохион байгуулах, ажил гүйцэтгэх, тайлагнах, бусадтай харилцах, ярьж ойлгуулах, үр ашигтай нөөцийн хуваарилалт хийх чадвартай байх.

Бие хүний онцлог шинж чанар, чадварууд

 • Хувийн зохион байгуулалттай, бие дааж ажиллах,бараа судлал, багаар ажиллах, шийдвэр гаргах, ачаалал даах чадвартай байх. 

Өөрийн өргөдөл бол  хийсэн ажлын туршлагын хамт анкетаа дараах хаягаар явуулна уу: monbasalt@rockwool.mn 

Холбоо барих утас 75114444; 99076695; 99804164