TУЗ-н Гишүүнийг Сонгон Шалгаруулах Зар

"Монгол Базальт"ХК-н 2019 оны 2 дугаар сарын 01-ний ТУЗ-н хурлын шийдвэрийн дагуу ТУЗ-н гишүүдийг сонгон шалгаруулах зар хүргэж байна.