card
Монгол Базальт ХК-ийн 2022 оны хувьцаа эзэмшигчдын ээлжит хурлын шийдвэртэй танилцана уу.

Монгол Базальт ХК-ийн 2022 оны хувьцаа эзэмшигчдын ээлжит хурлын шийдвэртэй танилцана уу.

Монгол Базальт ХК-ийн 2022 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал

Дэлгэрэнгүй
2022 оны ХЭХ-д цахимаар бүртгүүлэх заавар

2022 оны ХЭХ-д цахимаар бүртгүүлэх заавар

2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр цахимаар явагдах ХЭХ-д оролцох цахим бүртгэлийг доорх зааврын дагуу хийнэ үү.

Дэлгэрэнгүй