Төлөөлөн удирдах зөвлөл

ТУЗ-н Хараат Бус Гишүүд

Шаравсамбуу ЭНХТӨР

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮД

Түвшинтөрийн ЦЭНД-АЮУШ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮД

Чансаа ЗОРИГТБААТАР

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮД

ТУЗ-н Ердийн Гишүүд

Лхагважав АРИУНБОЛД

Лхагважав АРИУНБОЛД

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮД

Цахиурын исэлд суурилагдсан эрдэсийн хайлах болон дулаанаар боловсруулах технологийн үйлдвэрийн ИНЖЕНЕР, Эдийн
Засагч

Ширэндэв БАТЖАРГАЛ

Ширэндэв БАТЖАРГАЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮД

Нягтлан Бодогч, Компанийн Засаглалын мастер

Пүрэвбанзрагч САЙНБИЛЭГ

Пүрэвбанзрагч САЙНБИЛЭГ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮД

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЭЛТСИЙН ЗАХИРАЛ
Технологийн Инженер, Санхүүч

Галбадрах ГАНЗОРИГ

Галбадрах ГАНЗОРИГ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮД

Цэргийн командлагч, Улс төр судлаач

Ариунболд ЭНХГЭРЭЛ

Ариунболд ЭНХГЭРЭЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮД

Гүйцэтгэх Захирал
Үйлдвэр Үйл ажиллагааны Менежмент, Санхүү Менежмент

Бадарч ШАРАВСАМБУУ

Бадарч ШАРАВСАМБУУ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮД

Нягтлан бодогч, Гавъяат Эдийн засагч