Монгол Базальт компанийн Гадаад урт хугацаат хөрөнгө оруулагчид бусадтай адил хувиарлалтанд оролцоно

БНСУ-ын хөрөнгө оруулагчид Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зөвшөөрсөн хуваарилалтын дагуу анхдагч зах зээлийн арилжаанд оролцохоор боллоо.