Эрчим хүчний хэмнэлт

Монгол Базальт компани нийгэм эдийн засгийн өндөр өгөөжтэй, дэлхийн дулаарал, хүлэмжийн хий багасгах, эрчим хүч, дулааны хэмнэлтийг бий болгож ногоон инноваци технологид хувь нэмрээ оруулан хэрэглэгчид үргэлж ашигтай байх бизнес моделийг хөгжүүлж байна.