Хүнд, Хөнгөн Үйлдвэрийн Салбарт Чулуун Хөвөн дулаан тусгаарлагчийг

Базальтвүүл чулуун хөвөн Нефть бүтээгдэхүүний барилга,байгууламж,агуулах,Цахилгаан станцын барилга,байгууламж,уур,халуун ус,хийн дамжуулах хоолой,уурын даралтат сав,өндөр хэмийн шаталтад зуух,яндан зэрэгт юугаар ч орлох боломжгүй төгс шийдлийн бүтээгдэхүүн. -180 хэмээс +1100 хэмд тэсвэрлэн ажиллах чадвартай.