Инновацийн үр дүнд ҮНЭ БУУРЛАА

Технолгийн шинэчлэлийн эхний үр дүнгээр үйлдвэрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэн "Монгол Базальт" ХК үнээ 10% бууруулах боломжтой боллоо. 

УРТ НАСТАЙ, УДААН ИДЭЛГЭЭТЭЙ, ГАЛД ТЭСВЭРТЭЙ ЭКО ДУЛААЛГА