Ашиглалтын зардлыг барилга барих үеэс нь тооцох хэрэгтэй

Барилга дэд бүтцийн төслийг анх барих өртгөөр нь тооцож бодох нь элбэг, харин тус обьеэктын ашиглалтын үеийн өөрийн өртгийг давхар тооцооллох хэрэгтэй байдаг. 

21-р зууны иргэд бид байгаль орчиндоо ээлтэй, хамгийн бага карбон ул мөртэй амьдрах нь бидний хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх хамгийн том хөрөнгө оруулалт юм. 

Хүн амын дундаж наслалт нэмэгдэх тусам барилгын насжилт нэмэгдэх шаардлагатай, урт настай удаан эдэлгээтэй бүтээгдэхүүн хэрэглэх нь улам өндөр ач холбогдолтой болж байна.