Амар тайван орчинд амьдрах нөхцлөөр хангагдах эрхтэй

Таны барилга байшингийн м2-н үнэ хэд байхаас үл хамаарч та доорх эрхтэй: 

Гадаад орчин болон хөрш айлуудын дуу чимээний бохирдол танд нөлөөлдөггүй, 

Галын эрсдлээс барилга тань бүтцийн хувьд хамгаалагдсан, 

Чийг даасан жиндүү оргидоггүй 

Дотоод агаарын чанар эрүүл мэндэд хор уршиггүй 

Хөрөнгийн үнэ цэнэ жил ирэх бүр өсдөг байх эрхтэй.