Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит хурал зохион байгууллагдлаа

“Монгол Базальт” ХК –ийн компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн
талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэх, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг
сонгох, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох,
компани хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авахыг зөвшөөрөх эсэх, Хайлах зуухны
шинэчлэлийн хүрээнд үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, техник технологийн
шинэчлэл хэрэгжүүлэх төслийн тухай асуудлуудыг хэлэлцсэн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурал боллоо. Мөн 2019 оны үйл ажиллагаа, зорилтуудыг танилцууллаа. 

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын үеэр танилцуулсан материалыг татаж авах бол энд дарна уу

Үйлдвэрийн технологийн шинчлэл бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд хийсэн ажлын танилцуулсан материалыг авах бол энд дарна уу.