Тогтвортой Хөгжилд Салбарын Оролцоо

МБҮА-ийн 10 жилийн ойн арга хэмжээний үеэр Монгол Базальт ХК -ийн Гүйцэтгэх Захирал А.Энхгэрэл нь "Тогтвортой Хөгжилд Салбарын Оролцоо" сэдвээр илтгэл тавьлаа. 

Монгол Базальт ХК нь НҮБ-ийн Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудын хүрээнд дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хамтран ажиллахаар зорин, Sustainable Development Goals-ийн зорилтуудаас үйл ажиллагаа, компанийн алсын хараа, зорилтуудад нэвтрүүлэн ажиллах тухайгаа танилцууллаа. 

Илтгэлийн талаар мэдээллийг энд дарж авна уу.