Монгол Базальт ХК-ийн Улаанбаатар дахь Гэрээт борлуулагчид