Монгол Базальт ХК-ийн хамт олон 2022 оны эхний улирлын тайлангаа та бүхэнд танилцуулж байна.