Монгол Базальт ХК-ийн 2022 оны хувьцаа эзэмшигчдын ээлжит хурлын шийдвэртэй танилцана уу.

Монгол Базальт ХК-ийн 2022 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2022 оны 04 сарын 22-ны өдөр зохион байгуулагдлаа. Тус хурлаар хэлэлцсэн асуудал болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол, хурлын тэмдэглэлтэй дараах линкээр орон танилцана уу.

 https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/598/files/%D0%A5%D0%AD%D0%A5%20%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%BB%2C%20%D1%82%D1%8D%D0%BC%D0%B4%D1%8D%D0%B3%D0%BB%D1%8D%D0%BB_merged.pdf