ШИНЖЛЭХ УХААНД СУУРИЛСАН ХӨГЖЛИЙН ТҮНШЛЭЛ” форум

*English below

Европын Холбооны хамтарсан санхүүжилттэй Найрамдал төслөөс зохион байгуулж буй “ШИНЖЛЭХ УХААНД СУУРИЛСАН ХӨГЖЛИЙН ТҮНШЛЭЛ” форумын зочин илтгэгч нарыг танилцуулахад бэлэн боллоо.

"Чадамжтай хүний нөөц бий болгоход тулгамдаж буй асуудал, шийдэл” - Зочин илтгэгч А.Энхгэрэл, Монгол Базалт ХК-ий Гүйцэтгэх захирал.

We are pleased to introduce the guest speakers for the "SCIENCE-BASED DEVELOPMENT PARTNERSHIP" forum, organized by the Friendship Project co-funded by the European Union.

"Challenges and solutions in preparing competent human resources" guest speaker – Enkhgerel. A, Executive Director of Mongol Basalt JSC.