Монгол Базальт ХК  Барилгын Дэлхийн Холбоонд (GlobalABC) гишүүнээр элслээ.

Баяртай мэдээ!

Монгол улсын цорын ганц чулуун хөвөн тусгаарлагч үйлдвэрлэгч Монгол Базальт ХК нь, Барилгын Дэлхийн Холбоонд (GlobalABC) гишүүнээр элссэнээ зарлаж байгаадаа баяртай байна!

GlobalABC нь олон улсын, олон талт түншлэл бөгөөд янз бүрийн платформ, санаачлага, оролцогчдын хамтарсан байгууллага юм. Энэ нь Парисын хэлэлцээрийн зорилтуудын дагуу хамтын ажиллагааг бий болгох, уур амьсгалын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, барилга байгууламж, барилгын салбарын уян хатан байдлыг нэмэгдүүлэх зорилготой юм.

Монгол Базальт ХК нь шинэ гишүүний хувьд мэдээллийн хүртээмж, байгууллагын чадавхи, бодлогын хүрээ, санаачлагын зохицуулалт, санхүүжилтийн механизм зэрэг гол сорилтуудыг шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулахыг эрмэлзэж байна. GlobalABC нийгэмлэгтэй хүчээ нэгтгэснээр бид салбарын нөлөөллийг бууруулах, дасан зохицох чадавхийг ашиглаж, утаагүй, үр ашигтай, уян хатан барилгуудыг хүн бүрт дэмжих зорилготой.

GlobalABC-тэй хийсэн аяллынхаа талаар илүү их шинэчлэлтүүдийг хүлээж байгаарай! Бид хамтдаа өөрчлөлт хийж чадна.

 

For more information, visit [GlobalABC](https://www.globalabc.org)