GROWOOL ХХК Солонгосын Инчоны үндэсний их сургууль, Дархан - ХААИС Агроэкологи, бизнесийн сургуультай шинэлэг түншлэл байгууллаа.

Сэтгэл хөдөлгөм мэдээ!

Бидний тогтвортой гарааны санаачилга болох GROWOOL нь Солонгосын Инчоны үндэсний их сургууль, Дархан - ХААИС Агроэкологи, бизнесийн сургуультай шинэлэг түншлэл байгуулсан гэдгийг хуваалцахдаа бид баяртай байна!

Энэхүү хамтын ажиллагаагаар бид дотоод агаарыг цэвэршүүлэх, гидропоник системд хувьсгал хийх, дэлхийн хэмжээнд тогтвортой хөгжлийг дэмжих шинэлэг шийдлүүдийг анхлан гаргаж байна. Бидний аялал илүү ногоон, илүү цэцэглэн хөгжсөн ирээдүйн төлөөх хамтын алсын хараа, утга учиртай түншлэлийн амлалтаас эхэлсэн.

Эрчимжүүлсэн хэлэлцүүлгээс эхлээд өөрчлөлтийн төслүүд хүртэл бид Инчоны эдийн засгийн тусгай бүстэй хамтран ажиллаж, тогтвортой инновацийг хурдасгахын тулд тэдний туршлага, нөөцийг ашиглаж байгаадаа бахархаж байна. Бид хамтдаа байгаль орчны менежмент, технологийн шилдэг байдал зэрэгцэн оршдог ертөнцийг бүрдүүлж байна.

Бид эрүүл агаартай, гэрэл гэгээтэй, илүү тогтвортой ирээдүй рүү чиглэсэн энэхүү сэтгэл хөдөлгөм аялалд гарлаа! #GROWOOL #тогтвортойнноваци #GlobalPartnership #mongolbasaltjsc

Exciting Announcement!

We're thrilled to share that GROWOOL, our sustainable startup initiative, has forged a groundbreaking partnership with Incheon National University in Korea and Mongolian University of Life Sciences!

Through this collaboration, we're pioneering innovative solutions for indoor air purification, revolutionizing hydroponic systems, and driving sustainable development on a global scale. Our journey began with a shared vision for a greener, more prosperous future and a commitment to meaningful partnerships.

From intensive discussions to transformative projects, we're proud to collaborate with Incheon Special Economic Zone, leveraging their expertise and resources to accelerate sustainable innovation. Together, we're shaping a world where environmental stewardship and technological excellence go hand in hand.

Stay tuned as we embark on this exciting journey towards a brighter, more sustainable future!