Жилийн тайлан 2018

 

Монгол Базальт ХК-н 2018 оны Үйл ажиллагаа болон Санхүүгийн тайланг эндээс татаж авна уу.